Ngày tốt khai trương tuổi Thìn năm 2023

Chủ đề hot:

Tử vi 2024

Hot

Lượt xem: 4

Kế thừa truyền thống, ngày khai trương là việc vô cùng quan trọng. Nhiều người tin rằng chọn ngày đẹp khai trương năm 2023, sẽ giúp công việc làm ăn suôn sẻ, phát tài và gặp nhiều may mắn. Vậy năm Quý Mão 2023 này nên chọn ngày khai trương Tuổi Thìn sao cho tốt?

Ngày tốt khai trương tuổi Thìn Năm 2023 (1)
Ngày tốt khai trương tuổi Thìn Năm 2023

Ngày tốt khai trương Tuổi Thìn là những ngày nào trong năm 2023

Dưới đây là các ngày đẹp nhất, hợp nhất cho các gia chủ tiến hành khai trương quán xá, công ty để công việc làm ăn được thuận lợi may mắn trong năm 2023.

 • Tháng 1

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

02/01/2023

11/12/2022

Canh Thân

05/01/2023

14/12/2022

Qúy Hợi

08/01/2023

17/12/2022

Bính Dần

11/01/2023

20/12/2022

Kỷ Tỵ

15/01/2023

24/12/2022

Qúy Dậu

17/01/2023

26/12/2022

Ất Hợi

20/01/2023

29/12/2022

Mậu Dần

23/01/2023

02/01/2023

Tân Tỵ

24/01/2023

03/01/2023

Nhâm Ngọ

27/01/2023

06/01/2023

Ất Dậu

29/01/2023

08/01/2023

Đinh Hợi

 • Tháng 2

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

01/02/2023

11/01/2023

Canh Dần

04/02/2023

14/01/2023

Quý Tỵ

05/02/2023

15/01/2023

Giáp Ngọ

11/02/2023

21/01/2023

Canh Tý

14/02/2023

24/01/2023

Quý Mão

16/02/2023

26/01/2023

Ất Tỵ

17/02/2023

27/01/2023

Bính Ngọ

23/02/2023

04/02/2023

Nhâm Tý

26/02/2023

07/02/2023

Ất Mão

28/02/2023

09/02/2023

Đinh Tỵ

 • Tháng 3

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

01/03/2023

10/02/2023

Mậu Ngọ

06/03/2023

15/02/2023

Quý Hợi

08/03/2023

17/02/2023

Ất Sửu

13/03/2023

22/02/2023

Canh Ngọ

14/03/2023

23/02/2023

Tân Mùi

18/03/2023

27/02/2023

Ất Hợi

20/03/2023

29/02/2023

Đinh Sửu

25/03/2023

04/02/2023

Nhâm Ngọ

26/03/2023

05/02/2023

Quý Mùi

30/03/2023

09/02/2023

Đinh Hợi

 • Tháng 4

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

01/04/2023

11/02/2023

Kỷ Sửu

05/04/2023

15/02/2023

Quý Tỵ

07/04/2023

17/02/2023

Ất Mùi

08/04/2023

18/02/2023

Bính Thân

12/04/2023

22/02/2023

Canh Tý

14/04/2023

24/02/2023

Nhâm Dần

17/04/2023

27/02/2023

Ất Tỵ

19/04/2023

29/02/2023

Đinh Mùi

20/04/2023

01/03/2023

Mậu Thân

24/04/2023

05/03/2023

Nhâm Tý

26/04/2023

07/03/2023

Giáp Dần

29/04/2023

10/03/2023

Đinh Tỵ

 • Tháng 5

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

01/05/2023

12/03/2023

Kỷ Mùi

02/05/2023

13/03/2023

Canh Thân

07/05/2023

18/03/2023

Ất Sửu

09/05/2023

20/03/2023

Đinh Mão

12/05/2023

23/03/2023

Canh Ngọ

14/05/2023

25/03/2023

Nhâm Thân

15/05/2023

26/03/2023

Quý Dậu

19/05/2023

01/04/2023

Đinh Sửu

21/05/2023

03/04/2023

Kỷ Mão

24/05/2023

06/04/2023

Nhâm Ngọ

26/05/2023

08/04/2023

Giáp Thân

27/05/2023

09/04/2023

Ất Dậu

31/05/2023

13/04/2023

Kỷ Sửu

 • Tháng 6

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

02/06/2023

15/04/2023

Tân Mão

05/06/2023

18/04/2023

Giáp Ngọ

06/06/2023

19/04/2023

Ất Mùi

08/06/2023

21/04/2023

Đinh Dậu

13/06/2023

26/04/2023

Nhâm Dần

18/06/2023

01/05/2023

Đinh Mùi

20/06/2023

03/05/2023

Kỷ Dậu

25/06/2023

08/05/2023

Giáp Dần

30/06/2023

13/05/2023

Kỷ Mùi

 • Tháng 7

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

02/07/2023

15/05/2023

Tân Dậu

08/07/2023

21/05/2023

Đinh Mão

10/07/2023

23/05/2023

Kỷ Tỵ

13/07/2023

26/05/2023

Nhâm Thân

16/07/2023

29/05/2023

Ất Hợi

20/07/2023

03/06/2023

Kỷ Mão

22/07/2023

05/06/2023

Tân Tỵ

25/07/2023

08/06/2023

Giáp Thân

28/07/2023

11/06/2023

Đinh Hợi

 • Tháng 8

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

01/08/2023

15/06/2023

Tân Mão

03/08/2023

17/06/2023

Quý Tỵ

06/08/2023

20/06/2023

Bính Thần

09/08/2023

23/06/2023

Kỷ Hợi

10/08/2023

24/06/2023

Canh Tý

16/08/2023

01/07/2023

Bính Ngọ

19/08/2023

04/07/2023

Kỷ Dậu

21/08/2023

06/07/2023

Tân Hợi

22/08/2023

07/07/2023

Nhâm Tý

28/08/2023

13/07/2023

Mậu Ngọ

31/08/2023

16/07/2023

Tân Dậu

 • Tháng 9

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

02/09/2023

18/07/2023

Quý Hợi

03/09/2023

19/07/2023

Giáp Tý

08/09/2023

24/07/2023

Kỷ Tỵ

10/09/2023

26/07/2023

Tân Mùi

15/09/2023

01/08/2023

Bính Tý

16/09/2023

02/08/2023

Đinh Sửu

20/09/2023

06/08/2023

Tân Tỵ

22/09/2023

08/08/2023

Quý Mùi

27/09/2023

13/08/2023

Mậu Tý

28/09/2023

14/08/2023

Kỷ Sửu

 • Tháng 10

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

02/10/2023

18/08/2023

Quý Tỵ

04/10/2023

20/08/2023

Ất Mùi

08/10/2023

24/08/2023

Kỷ Hợi

10/10/2023

26/08/2023

Tân Sửu

11/10/2023

27/08/2023

Nhâm Dần

15/10/2023

01/09/2023

Bính Ngọ

17/10/2023

03/09/2023

Mậu Thân

20/10/2023

06/09/2023

Tân Hợi

22/10/2023

08/09/2023

Quý Sửu

23/10/2023

09/09/2023

Giáp Dần

27/10/2023

13/09/2023

Mậu Ngọ

29/10/2023

15/09/2023

Canh Thân

 • Tháng 11

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

01/11/2023

18/09/2023

Quý Hợi

03/11/2023

20/09/2023

Ất Sửu

04/11/2023

21/09/2023

Bính Dần

09/11/2023

26/09/2023

Tân Mùi

11/11/2023

28/09/2023

Quý Dậu

14/11/2023

02/10/2023

Bính Tý

16/11/2023

04/10/2023

Mậu Dần

17/11/2023

05/10/2023

Kỷ Mão

21/11/2023

09/10/2023

Quý Mùi

23/11/2023

11/10/2023

Ất Dậu

26/11/2023

14/10/2023

Mậu Tý

28/11/2023

16/10/2023

Canh Dần

29/11/2023

17/10/2023

Tân Mão

 • Tháng 12

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

03/12/2023

21/10/2023

Ất Mùi

05/12/2023

23/10/2023

Đinh Dậu

09/12/2023

27/10/2023

Tân Sửu

11/12/2023

29/10/2023

Quý Mão

16/12/2023

04/11/2023

Mậu Thân

21/12/2023

09/11/2023

Quý Sửu

23/12/2023

11/11/2023

Ất Mão

28/12/2023

16/11/2023

Canh Thân

Khai trương Tuổi Thìn nên tránh vào những ngày nào? Tại sao?

Bên dưới là những ngày xấu doanh nghiệp cần tránh khi tổ chức lễ khai trương. Nhằm tránh làm ăn thua lỗ, kém suôn sẻ, gặp nhiều điều không may…

Khai trương tuổi Thìn năm 2023 tránh những ngày nào
Khai trương tuổi Thìn năm 2023 tránh những ngày nào
 • Tháng 1

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

01/01/2023

10/12/2022

Kỷ Mùi

03/01/2023

12/12/2022

Tân Dậu

06/01/2023

15/12/2022

Giáp Tý

07/01/2023

16/12/2022

Ất Sửu

09/01/2023

18/12/2022

Đinh Mão

12/01/2023

21/12/2022

Canh Ngọ

13/01/2023

22/12/2022

Tân Mùi

14/01/2023

23/12/2022

Nhâm Thân

16/01/2023

25/12/2022

Giáp Tuất

18/01/2023

27/12/2022

Bính Tý

19/01/2023

28/12/2022

Đinh Sửu

21/01/2023

30/12/2022

Kỷ Mão

22/01/2023

01/01/2023

Canh Thìn

25/01/2023

04/01/2023

Qúy Mùi

26/01/2023

05/01/2023

Giáp Thân

31/01/2023

10/02/2023

Mậu Tý

 • Tháng 2

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

02/02/2023

12/01/2023

Tân Mão

06/02/2023

16/01/2023

Ất Mùi

07/02/2023

17/01/2023

Bính Thân

08/02/2023

18/01/2023

Đinh Dậu

10/02/2023

20/01/2023

Kỷ Hợi

12/02/2023

22/01/2023

Tân Sửu

13/02/2023

23/01/2023

Nhâm Dần

15/02/2023

25/01/2023

Giáp Thìn

18/02/2023

28/01/2023

Đinh Mùi

19/02/2023

29/01/2023

Mậu Thân

20/02/2023

01/02/2023

Kỷ Dậu

22/02/2023

03/02/2023

Tân Hợi

24/02/2023

05/02/2023

Qúy Sửu

25/02/2023

06/02/2023

Giáp Dần

27/02/2023

07/02/2023

Bính Thìn

 • Tháng 3

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

02/03/2023

11/02/2023

Kỷ Mùi

03/03/2023

12/02/2023

Canh Thân

04/03/2023

13/02/2023

Tân Dậu

07/03/2023

16/02/2023

Giáp Tý

09/03/2023

18/02/2023

Bính Dần

10/03/2023

19/02/2023

Đinh Mão

12/03/2023

21/02/2023

Kỷ Tỵ

15/03/2023

24/02/2023

Nhâm Thân

16/03/2023

25/02/2023

Quý Dậu

17/03/2023

26/02/2023

Giáp Tuất

19/03/2023

28/02/2023

Bính Tý

21/03/2023

30/02/2023

Mậu Dần

22/03/2023

01/02/2023

Kỷ Mão

24/03/2023

03/02/2023

Tân Tỵ

27/03/2023

06/02/2023

Giáp Thân

28/03/2023

07/02/2023

Ất Dậu

29/03/2023

08/02/2023

Bính Tuất

31/03/2023

10/02/2023

Mậu Tý

 • Tháng 4

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

02/04/2023

12/02/2023

Canh Dần

03/04/2023

13/02/2023

Tân Mão

06/04/2023

16/02/2023

Giáp Ngọ

09/04/2023

19/02/2023

Đinh Dậu

10/04/2023

20/02/2023

Mậu Tuất

11/04/2023

21/02/2023

Kỷ Hợi

13/04/2023

23/02/2023

Tân Sửu

15/04/2023

25/02/2023

Quý Mão

16/04/2023

26/02/2023

Giáp Thìn

18/04/2023

28/02/2023

Bính Ngọ

21/04/2023

02/03/2023

Kỷ Dậu

22/04/2023

03/03/2023

Canh Tuất

23/04/2023

04/03/2023

Tân Hợi

25/04/2023

06/03/2023

Quý Sửu

27/04/2023

08/03/2023

Ất Mão

28/04/2023

09/03/2023

Bính Thìn

30/04/2023

11/03/2023

Mậu Ngọ

 • Tháng 5

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

03/05/2023

14/03/2023

Tân Dậu

04/05/2023

15/03/2023

Nhâm Tuất

05/05/2023

16/03/2023

Quý Hợi

06/05/2023

17/03/2023

Giáp Tý

08/05/2023

19/03/2023

Bính Dần

10/05/2023

21/03/2023

Mậu Thìn

11/05/2023

22/03/2023

Kỷ Tỵ

13/05/2023

24/03/2023

Tân Mùi

16/05/2023

27/03/2023

Giáp Tuất

17/05/2023

28/03/2023

Ất Hợi

18/05/2023

29/03/2023

Bính Tý

20/05/2023

02/04/2023

Mậu Dần

22/05/2023

04/04/2023

Canh Thìn

23/05/2023

05/04/2023

Tân Tỵ

25/05/2023

07/04/2023

Quý Mùi

28/05/2023

10/04/2023

Bính Tuất

29/05/2023

11/04/2023

Đinh Hợi

30/05/2023

12/04/2023

Mậu Tý

 • Tháng 6

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

01/06/2023

14/04/2023

Canh Dần

03/06/2023

16/04/2023

Nhâm Thìn

04/06/2023

17/04/2023

Quý Tỵ

07/06/2023

20/04/2023

Bính Thân

10/06/2023

23/04/2023

Kỷ Hợi

11/06/2023

24/04/2023

Canh Tý

12/06/2023

25/04/2023

Tân Sửu

14/06/2023

27/04/2023

Quý Mão

16/06/2023

29/04/2023

Ất Tỵ

17/06/2023

30/04/2023

Bính Ngọ

19/06/2023

02/05/2023

Mậu Thân

22/06/2023

05/05/2023

Tân Hợi

23/06/2023

06/05/2023

Nhâm Tý

24/06/2023

07/05/2023

Quý Sửu

26/06/2023

09/05/2023

Ất Mão

28/06/2023

11/05/2023

Đinh Tỵ

29/06/2023

12/05/2023

Mậu Ngọ

 • Tháng 7

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

01/07/2023

14/05/2023

Canh Thân

04/07/2023

17/05/2023

Quý Hợi

05/07/2023

18/05/2023

Giáp Tý

06/07/2023

19/05/2023

Ất Sửu

07/07/2023

20/05/2023

Bính Dần

09/07/2023

22/05/2023

Mậu Thìn

11/07/2023

24/05/2023

Canh Ngọ

12/07/2023

25/05/2023

Tân Mùi

14/07/2023

27/05/2023

Quý Dậu

17/07/2023

30/05/2023

Bính Tý

18/07/2023

01/06/2023

Đinh Sửu

19/07/2023

02/06/2023

Mậu Dần

21/07/2023

04/06/2023

Canh Thìn

23/07/2023

06/06/2023

Nhâm Ngọ

24/07/2023

07/06/2023

Quý Mùi

26/07/2023

09/06/2023

Ất Dậu

29/07/2023

12/06/2023

Mậu Tý

30/07/2023

13/06/2023

Kỷ Sửu

31/07/2023

14/06/2023

Canh Dần

 • Tháng 8

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

02/08/2023

16/06/2023

Nhâm Thìn

04/08/2023

18/06/2023

Giáp Ngọ

05/08/2023

19/06/2023

Ất Mùi

07/08/2023

21/06/2023

Đinh Dậu

08/08/2023

22/06/2023

Mậu Tuất

11/08/2023

25/06/2023

Tân Sửu

12/08/2023

26/06/2023

Nhâm Dần

13/08/2023

27/06/2023

Quý Mão

15/08/2023

29/06/2023

Ất Tỵ

17/08/2023

02/07/2023

Đinh Mùi

18/08/2023

03/07/2023

Mậu Thân

20/08/2023

05/07/2023

Canh Tuất

23/08/2023

08/07/2023

Quý Sửu

24/08/2023

09/07/2023

Giáp Dần

25/08/2023

10/07/2023

Ất Mão

27/08/2023

12/07/2023

Đinh Tỵ

29/08/2023

14/07/2023

Kỷ Mùi

30/08/2023

15/07/2023

Canh Thân

 • Tháng 9

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

01/09/2023

17/07/2023

Nhâm Tuất

04/09/2023

20/07/2023

Ất Sửu

05/09/2023

21/07/2023

Bính Dần

06/09/2023

22/07/2023

Đinh Mão

09/09/2023

25/07/2023

Canh Ngọ

11/09/2023

27/07/2023

Nhâm Thân

12/09/2023

28/07/2023

Quý Dậu

14/09/2023

30/07/2023

Ất Hợi

17/09/2023

03/08/2023

Mậu Dần

18/09/2023

04/08/2023

Kỷ Mão

19/09/2023

05/08/2023

Canh Thìn

21/09/2023

07/08/2023

Nhâm Ngọ

23/09/2023

09/08/2023

Giáp Thân

24/09/2023

10/08/2023

Ất Dậu

26/09/2023

12/08/2023

Đinh Hợi

29/09/2023

15/08/2023

Canh Dần

30/09/2023

16/08/2023

Tân Mão

 • Tháng 10

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

01/10/2023

17/08/2023

Nhâm Thìn

03/10/2023

19/08/2023

Giáp Ngọ

05/10/2023

21/08/2023

Bính Thân

06/10/2023

22/08/2023

Đinh Dậu

09/10/2023

25/08/2023

Canh Tý

12/10/2023

28/08/2023

Quý Mão

13/10/2023

29/08/2023

Giáp Thìn

14/10/2023

30/08/2023

Ất Tỵ

16/10/2023

02/09/2023

Đinh Mùi

18/10/2023

04/09/2023

Kỷ Dậu

19/10/2023

05/09/2023

Canh Tuất

21/10/2023

07/09/2023

Nhâm Tý

24/10/2023

10/09/2023

Ất Mão

25/10/2023

11/09/2023

Bính Thìn

26/10/2023

12/09/2023

Đinh Tỵ

28/10/2023

14/09/2023

Kỷ Mùi

30/10/2023

16/09/2023

Tân Dậu

31/10/2023

17/09/2023

Nhâm Tuất

 • Tháng 11

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

02/11/2023

19/09/2023

Giáp Tý

05/11/2023

22/09/2023

Đinh Mão

06/11/2023

23/09/2023

Mậu Thìn

07/11/2023

24/09/2023

Kỷ Tỵ

08/11/2023

25/09/2023

Canh Ngọ

10/11/2023

27/09/2023

Nhâm Thân

12/11/2023

29/09/2023

Giáp Tuất

13/11/2023

01/10/2023

Ất Hợi

15/11/2023

03/10/2023

Đinh Sửu

18/11/2023

06/10/2023

Canh Thìn

19/11/2023

07/10/2023

Tân Tỵ

20/11/2023

08/10/2023

Nhâm Ngọ

22/11/2023

10/10/2023

Giáp Thân

24/11/2023

12/10/2023

Bính Tuất

25/11/2023

13/10/2023

Đinh Hợi

27/11/2023

15/10/2023

Kỷ Sửu

30/11/2023

18/10/2023

Nhâm Thìn

 • Tháng 12

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

CAN CHI

01/12/2023

19/10/2023

Quý Tỵ

02/12/2023

20/10/2023

Giáp Ngọ

04/12/2023

22/10/2023

Bính Thân

06/12/2023

24/10/2023

Mậu Tuất

07/12/2023

25/10/2023

Kỷ Hợi

08/12/2023

26/10/2023

Canh Tý

10/12/2023

28/10/2023

Nhâm Dần

13/12/2023

01/11/2023

Ất Tỵ

14/12/2023

02/11/2023

Bính Ngọ

15/12/2023

03/11/2023

Đinh Mùi

17/12/2023

05/11/2023

Kỷ Dậu

19/12/2023

07/11/2023

Tân Hợi

20/12/2023

08/11/2023

Nhâm Tý

22/12/2023

10/11/2023

Giáp Dần

25/12/2023

13/11/2023

Đinh Tỵ

26/12/2023

14/11/2023

Mậu Ngọ

27/12/2023

15/11/2023

Kỷ Mùi

29/12/2023

17/11/2023

Tân Dậu

31/12/2023

19/11/2023

Quý Hợi

 

Theo đó, xem ngày khai trương ngoài việc lựa chọn ngày tốt; doanh nghiệp cũng nên tránh những ngày xấu khi tổ chức những việc liên quan đến làm ăn, kinh doanh, buôn bán.Bên trên là những ngày xấu doanh nghiệp cần tránh khi tổ chức lễ khai trương. Nhằm tránh làm ăn thua lỗ, kém suôn sẻ, gặp nhiều điều không may…

Ngày tốt khai trương tuổi Thìn 2023
Ngày tốt khai trương tuổi Thìn 2023

Tượng Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long hút tài lộc may mắn

Thiềm Thừ là một trong những linh vật, biểu tượng của thần tài và phú quý trong làm ăn kinh doanh. Tượng Thiềm Thừ là một sản phẩm phong thủy mang đến bình yên và tài lộc cho gia chủ. Ngoài việc xem ngày tốt khai trương tuổi Ngọ năm 2023 thì gia chủ nên đặt một tượng thiềm thừ ở nơi làm việc cũng sẽ giúp chiêu tài, thu hút được vận may, giúp công việc được thành công tốt đẹp.

Để tìm hiểu chi tiết, hay có bất kỳ thắc mắc nào khác, quý bạn đọc có thể liên hệ cho chúng tôi qua số Hotline: 079 9 079 100.

Và để tìm hiểu thêm thông tin về phong thủy, truy cập Fanpage Facebook PHONG THỦY PHƯỚC KHANG và kênh Youtube Phong thủy Phước Khang.

Cùng chuyên mục

Phong Thủy Phước Khang có thể giúp gì cho Bạn ?

ĐỂ LẠI THÔNG TIN VÀ NHẬN TƯ VẤN TỪ PHƯỚC KHANG

Tư vấn miễn phí từ thầy Quảng Tòng