Ngày tốt tuổi Dậu khai trương năm 2023

Chủ đề hot:

Tử vi 2024

Hot

Lượt xem: 2

Người Việt có câu: “Đầu xuôi đuôi lọt”, việc khai trương có ảnh hưởng lớn với những người kinh doanh. Chọn được ngày tốt tuổi Dậu khai trương năm 2023 thì việc khai trương sẽ thuận lợi, giúp cho việc kinh doanh buôn bán sau này được nhiều may mắn và thuận buồm xuôi gió.

Chọn được ngày tốt tuổi Dậu khai trương năm 2023 thì việc khai trương sẽ thuận lợi
Chọn được ngày tốt tuổi Dậu khai trương năm 2023 thì việc khai trương sẽ thuận lợi

Tuổi Dậu khai trương năm 2023 nên vào những ngày nào?

 • Tháng 1

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

2/1/2023

11/12/2022

Canh thân

4/1/2023

13/12/2022

Nhâm Tuất

5/1/2023

17/12/2022

Quý Hợi

8/10/2023

17/12/2022

Bính Dần

10/1/2023

19/12/2022

Bính dần

11/1/2023

20/12/2022

Kỷ Tỵ

17/1/2023

26/12/2022

Ất Hợi

20/1/2023

29/12/2022

Mậu Dần

23/1/2023

2/1/2023

Tân Tỵ

24/1/2023

3/1/2023Nhâm Ngọ

28/1/2023

7/1/2023Bính Tuất

29/1/2023

8/1/2023Đinh Hợi

 • Tháng 2

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

1/2/2023

11/1/2023

Kỷ Mùi

3/2/2023

13/1/2023

Nhâm Thìn

4/2/2023

14/1/2023

Quý Tỵ

5/2/2023

15/1/2023

Giáp Ngọ

9/2/2023

19/1/2023

Mậu Tuất

11/2/2023

21/1/2023

Canh Tý

16/2/2023

26/1/2023Ất Tỵ

17/2/2023

27/1/2023

Bính Ngọ

21/2/2023

2/2/2023

Canh Tuất

23/2/2023

4/2/2023

Nhâm Tý

28/2/2023

9/2/2023Đinh Tỵ

 • Tháng 3

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

1/3/2023

10/2/2023

Mậu Ngọ

5/3/2023

14/2/2023

Nhâm Tuất

6/3/2023

15/2/2023

Quý Hợi

8/3/2023

17/2/2023

Ất Sửu

11/3/2023

20/2/2023

Mậu Thìn

13/3/2023

22/2/2023

Canh Ngọ

14/3/2023

23/2/2023

Tân Mùi

18/3/2023

27/2/2023

Ất Hợi

20/3/2023

29/2/2023

Đinh Sửu

23/3/2023

2/2/2023

Canh Thìn

25/3/2023

4/2/2023

Nhâm Ngọ

26/3/2023

5/2/2023

Quý Mùi

30/3/2023

9/2/2023

Đinh Hợi

 • Tháng 4

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

1/4/2023

11/2/2023

Kỷ Sửu

4/4/2023

14/2/2023

Nhâm Thìn

5/4/2023

15/2/2023

Quý

7/4/2023

17/2/2023

Ất Mùi

8/4/2023

18/2/023

Bính Thân

12/4/2023

22/2/2023

Canh Tý

14/4/2023

24/2/2023

Nhâm Dần

17/4/2023

27/2/2023

Ất Tỵ

19/4/2023

29/2/2023

Đinh Mùi

20/4/2023

1/3/2023

Mậu Thân

24/4/2023

5/3/2023

Nhâm Tý

26/4/2023

7/3/2023

Giáp Dần

29/4/2023

10/3/2023

Đinh

 • Tháng 5

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

1/5/2023

12/3/2023

Kỷ Mùi

2/5/2023

13/3/2023

Canh Thân

7/5/2023

18/3/2023

Ất Sửu

12/5/2023

23/3/2023

Canh Ngọ

14/5/2023

25/3/2023

Nhâm Thân

19/5/2023

1/4/2023

Đinh Sửu

24/5/2023

6/4/2023

Nhâm Ngọ

26/5/2023

8/4/2023

Giáp Thân

31/5/2023

13/4/2023

Kỷ Sửu

 • Tháng 6

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

5/6/2023

18/4/2023

Giáp Ngọ

6/6/2023

19/4/2023

Ất Mùi

9/6/2023

22/4/2023

Mậu Tuất

13/6/2023

26/4/2023

Nhâm Dần

15/6/2023

28/4/2023

Giáp Thìn

18/6/2023

1/5/2023

Đinh Mùi

21/6/2023

4/5/2023

Canh Tuất

25/6/2023

8/5/2023

Giáp Dần

27/6/2023

10/5/2023

Bính Thìn

30/6/2023

13/5/2023

Kỷ Mùi

 • Tháng 7

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

3/7/2023

16/5/2023

Nhâm Tuất

10/7/2023

23/5/2023Kỷ Tỵ

13/7/2023

26/5/2023

Nhâm Thân

15/7/2023

28/5/2023

Giáp Tuất

16/7/2023

29/5/2023

Ất Hợi

22/7/2023

5/6/2023Tân Tỵ

25/7/2023

8/6/2023

Giáp Thân

27/7/2023

10/6/2023

Bính Tuất

28/7/2023

11/6/2023

Đinh Hợi

 • Tháng 8

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

3/8/2023

17/6/2023Quý Tỵ

6/8/2023

20/6/2023

Bính Thân

9/8/2023

23/6/2023

Kỷ Hợi

10/8/2023

24/6/2023

Canh Tý

14/8/2023

28/6/2023

Giáp Thìn

16/8/2023

1/7/2023

Bính Ngọ

21/8/2023

6/7/2023

Tân Hợi

22/8/2023

7/7/2023

Nhâm Tý

26/8/2023

11/7/2023

Bính Thìn

28/8/2023

13/7/2023

Mậu Ngọ

 • Tháng 9

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

2/9/2023

18/7/2023

Quý Hợi

3/9/2023

19/7/2023

Giáp Tý

7/9/2023

23/7/2023

Mậu Thìn

8/9/2023

24/7/2023

Kỷ Tỵ

10/9/2023

26/7/2023

Tân Mùi

13/9/2023

29/7/2023

Giáp Tuất

15/9/2023

1/8/2023

Bính Tý

16/9/2023

2/8/2023

Đinh Sửu

20/9/2023

6/8/2023

Tân

22/9/2023

8/8/2023

Quý Mùi

25/9/2023

11/8/2023

Bính Tuất

27/9/2023

13/8/2023

Mậu Tý

28/9/2023

14/8/2023

Kỷ Sửu

 • Tháng 10

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

2/10/2023

18/8/2023

Quý Tỵ

4/10/2023

20/8/2023

Ất Mùi

7/10/2023

23/8/2023

Mậu Tuất

8/10/2023

24/8/2023

Kỷ Hợi

10/10/2023

26/8/2023

Tân Sửu

11/10/2023

27/8/2023

Nhâm Dần

15/10/2023

1/9/2023

Bính Ngọ

17/10/2023

3/9/2023

Mậu Thân

20/10/2023

6/9/2023

Tân Hợi

22/10/2023

8/9/2023

Quý Sửu

23/10/2023

9/9/2023

Giáp Dần

27/10/2023

13/9/2023

Mậu Ngọ

29/10/2023

15/9/2023

Canh Thân

 

 • Tháng 11

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

1/11/2023

18/9/2023

Quý Hợi

3/11/2023

20/9/2023

Ất Sửu

4/11/2023

21/9/2023

Bính Dần

9/11/2023

26/9/2023

Tân Mùi

14/11/2023

2/10/2023

Bính Tý

16/11/2023

4/10/2023

Mậu Dần

17/11/2023

5/10/2023

Kỷ Mão

21/11/2023

9/10/2023

Quý Mùi

26/11/2023

14/10/2023

Mậu Tý

28/11/2023

16/10/2023Canh Dần

 • Tháng 12

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

3/12/2023

21/10/2023

Ất Mùi

9/12/2023

27/10/2023

Tân Sửu

12/12/2023

30/10/2023

Giáp Thìn

16/12/2023

4/11/2023

Mậu Thân

18/12/2023

6/11/2023

Canh Tuất

21/12/2023

9/11/2023

Quý Sửu

24/12/2023

12/11/2023

Bính Thìn

28/12/2023

16/11/2023

Canh Thân

30/12/2023

18/11/2023

Nhâm Tuất

Những ngày trên là ngày tốt, ngày đẹp trong mỗi tháng để tuổi Dậu khai trương năm 2023, là ngày phù hợp với bản mệnh của tuổi Dậu, đại cát đại lợi trong năm 2023 giúp tuổi Dậu làm ăn phát triển.

Nếu chọn được ngày trong những ngày tốt trên để khai trương thì sẽ góp phần mang lại may mắn cho công việc làm ăn, buôn bán thuận buồm xuôi gió, tạo điều kiện cho những ngày tháng sau cũng sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.

Những ngày này khi tuổi Dậu khai trương năm 2023 giúp gia chủ làm mọi việc được chu toàn, cộng với thiên thời địa lợi nhân hòa thì cửa hàng sẽ tạo được tiếng vang, gây ấn tượng tốt đẹp với các khách hàng đầu tiên cũng như tạo được uy tín và thương hiệu cho chính cửa hàng.

Tuổi Dậu khai trương năm 2023
Tuổi Dậu khai trương năm 2023

Tuổi Dậu khai trương năm 2023 nên tránh vào những ngày nào?

 • Tháng 1

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

1/1/2023

10/12/2022

Kỷ Mùi

3/1/2023

12/12/2022

Tân Dậu

6/1/2023

15/12/2022

Giáp Tý

7/1/2023

16/12/2022

Ất Sửu

9/1/2023

18/12/2022

Đinh Mão

12/1/2023

21/12/2023

Canh Ngọ

13/1/2023

22/12/2023

Tân Mùi

14/1/2023

23/12/2023

Nhâm Thân

15/1/2023

24/12/2023

Quý Dậu

16/1/2023

25/12/2023

Giáp Tuất

18/1/2023

27/12/2023

Bính Tý

19/1/2023

28/12/2023

Đinh Sửu

21/1/2023

30/12/2023

Kỷ Mão

22/1/2023

1/1/2023

Canh Thìn

25/1/2023

4/1/2023

Quý Mùi

26/1/2023

5/1/2023

Giáp Thân

27/1/2023

6/1/2023

Ất Dậu

30/1/2023

9/1/2023

Mậu

31/1/2023

10/1/2023

Kỷ Sửu

 • Tháng 2

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

2/2/2023

12/1/2023

Tân Mão

6/2/2023

16/1/2023

Ất Mùi

7/2/2023

17/1/2023

Bính Thân

8/2/2023

18/1/2023

Đinh Dậu

10/2/2023

20/1/2023

Kỷ Hợi

12/2/2023

22/1/2023

Tân Sửu

13/2/2023

23/1/2023

Nhâm Dần

14/2/2023

24/1/2023

Quý Mão

15/2/2023

25/1/2023

Giáp Thìn

18/2/2023

28/1/2023

Đinh Mùi

19/2/2023

29/1/2023

Mậu Thân

20/2/2023

1/2/2023

Kỷ Dậu

22/2/2023

3/2/2023

Tân Hợi

24/2/2023

5/2/2023

Quý Sửu

25/2/2023

6/2/2023

Giáp Dần

26/2/2023

7/2/2023

Ất Mão

27/2/2023

8/2/2023

Bính Thìn

28/2/2023

9/2/2023

Đinh Tỵ

 • Tháng 3

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

2/3/2023

11/2/2023

Kỷ Mùi

3/3/2023

12/2/2023

Canh Thân

4/3/2023

13/2/2023

Tân Dậu

7/3/2023

16/2/2023

Giáp Tý

9/3/2023

18/2/2023

Bính Dần

10/3/2023

19/2/2023

Đinh Mão

12/3/2023

21/2/2023

Kỷ Tỵ

15/3/2023

24/2/2023

Nhâm Thân

16/3/2023

25/2/2023

Quý Dậu

17/3/2023

26/2/2023

Giáp Tuất

19/3/2023

28/2/2023

Bính Tý

21/3/2023

30/2/2023

Mậu Dần

22/3/2023

1/3/2023

Kỷ Mão

24/3/2023

3/3/2023

Tân Tỵ

27/3/2023

6/3/2023

Giáp Thân

28/3/2023

7/3/2023

Ất Dậu

29/3/2023

8/3/2023

Bính Tuất

31/3/2023

10/3/2023

Mậu Tý

 • Tháng 4

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

2/4/2023

12/2/2023

Canh Dần

3/4/2023

13/2/2023

Tân Mão

6/4/2023

16/2/023

Giáp Ngọ

9/4/2023

19/2/2023

Đinh Dậu

10/4/2023

20/2/2023

Mậu Tuất

11/4/2023

21/2/2023

Kỷ Hợi

13/4/2023

23/2/2023

Tân Sửu

15/4/2023

25/2/2023

Quý Mão

16/4/2023

26/2/2023

Giáp Thìn

18/4/2023

28/2/2023

Bính Ngọ

21/4/2023

2/3/2023

Kỷ Dậu

22/4/2023

3/3/2023

Canh Tuất

23/4/2023

4/3/2023

Tân Hợi

25/4/2023

6/3/2023

Quý Sửu

27/4/2023

8/3/2023

Ất Mão

28/4/2023

9/3/2023

Bính Thìn

30/4/2023

11/3/2023

Mậu Ngọ

 • Tháng 5

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

3/5/2023

14/3/2023

Tân Dậu

4/5/2023

15/3/2023

Nhâm Tuất

5/5/2023

16/3/2023

Quý Hợi

6/5/2023

17/3/2023

Giáp Tý

8/5/2023

19/3/2023

Bính Dần

9/5/2023

20/3/2023

Đinh Mão

11/5/2023

22/3/2023

Kỷ Tỵ

13/5/2023

24/3/2023

Tân Mùi

15/5/2023

26/3/2023

Quý Dậu

16/5/2023

27/3/2023

Giáp Tuất

17/5/2023

28/3/2023

Ất Hợi

18/5/2023

29/3/2023

Bính Tý

20/5/2023

2/4/2023

Mậu Dần

21/5/2023

3/4/2023

Kỷ Mão

22/5/2023

4/4/2023

Canh Thìn

23/5/2023

5/4/2023

Tân Tỵ

25/5/2023

7/4/2023

Quý Mùi

27/5/2023

9/4/2023

Ất Dậu

28/5/2023

10/4/2023

Bính Tuất

29/5/2023

11/4/2023

Đinh Hợi

30/5/2023

12/4/2023

Mậu Tỵ

 

 • Tháng 6

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

1/6/2023

14/4/2023

Canh Dần

2/6/2023

15/4/2023

Tân Mão

3/6/2023

16/4/2023

Nhâm Thìn

4/6/2023

17/4/2023

Quý Tỵ

7/6/2023

20/4/2023

Bính Thân

8/6/2023

21/4/2023

Đinh Dậu

10/6/2023

23/4/2023

Kỷ Hợi

11/6/2023

24/4/2023

Canh Tý

12/6/2023

25/4/2023

Tân Sửu

14/6/2023

27/4/2023

Quý Mão

16/6/2023

29/4/2023

Ất Tỵ

17/6/2023

30/4/2023

Bính Ngọ

19/6/2023

2/5/2023

Mậu Thân

20/6/2023

3/5/2023

Kỷ Dậu

22/6/2023

5/5/2023

Tân Hợi

23/6/2023

6/5/2023

Nhâm Tý

24/6/2023

7/5/2023

Quý Sửu

26/6/2023

9/5/2023

Ất Mão

28/6/2023

11/5/2023

Đinh Tỵ

29/6/2023

12/5/2023

Mậu Ngọ

 • Tháng 7

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

1/7/2023

14/5/2023

Canh Thân

2/7/2023

15/5/2023

Tân Dậu

4/7/2023

17/5/2023

Quý Hợi

5/7/2023

18/5/2023

Giáp Tý

6/7/2023

19/5/2023

Ất Sửu

7/7/2023

20/5/2023

Bính Dần

8/7/2023

21/5/2023

Đinh Mão

9/7/2023

22/5/2023

Mậu Thìn

10/7/2023

23/5/2023

Kỷ Tỵ

11/7/2023

24/5/2023

Canh Ngọ

12/7/2023

25/5/2023

Tân Mùi

14/7/2023

27/5/2023

Quý Dậu

17/7/2023

30/5/2023

Bính Tý

18/7/2023

1/6/2023

Đinh Sửu

19/7/2023

2/6/2023

Mậu Dần

20/7/2023

3/6/2023

Kỷ Mão

21/7/2023

4/6/2023

Canh Thìn

23/7/2023

6/6/2023

Nhâm Ngọ

24/7/2023

7/6/2023

Quý Mùi

26/7/2023

9/6/2023

Ất Dậu

29/7/2023

12/6/2023

Mậu Tý

30/7/2023

13/6/2023

Kỷ Sửu

31/7/2023

14/6/2023

Canh Dần

 • Tháng 8

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

1/8/2023

15/6/2023

Tân Mão

2/8/2023

16/6/2023

Nhâm Thìn

4/8/2023

18/6/2023

Giáp Ngọ

5/8/2023

19/6/2023

Ất Mùi

7/8/2023

21/6/2023

Đinh Dậu

8/8/2023

22/6/2023

Mậu Tuất

11/8/2023

25/6/2023

Tân Sửu

12/8/2023

26/6/2023

Nhâm Dần

13/8/2023

27/6/2023

Quý Mão

15/8/2023

29/6/2023

Ất Tỵ

17/8/2023

2/7/2023

Đinh Mùi

18/8/2023

3/7/2023

Mậu Thân

19/8/2023

4/7/2023

Kỷ Dậu

20/8/2023

5/7/2023

Canh Tuất

23/8/2023

8/7/2023

Quý Sửu

24/8/2023

9/7/2023

Giáp Dần

25/8/2023

10/7/2023

Ất Mão

27/8/2023

12/7/2023

Đinh Tỵ

29/8/2023

14/7/2023

Kỷ Mùi

30/8/2023

15/7/2023

Canh Thân

31/8/2023

16/7/2023

Tân Dậu

 • Tháng 9

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

1/9/2023

17/7/2023

Nhâm Tuất

4/9/2023

20/7/2023

Ất Sửu

5/9/2023

21/7/2023

Bính Dần

6/9/2023

22/7/2023

Đinh Mão

9/9/2023

25/7/2023

Canh Ngọ

11/9/2023

27/7/2023

Nhâm Thân

12/9/2023

28/7/2023

Quý Dậu

14/9/2023

30/7/2023

Ất Hợi

17/9/2023

3/8/2023

Mậu Dần

18/9/2023

4/8/2023

Kỷ Mão

19/9/2023

5/8/2023

Canh Thìn

21/9/2023

7/8/2023

Nhâm Ngọ

23/9/2023

9/8/2023

Giáp Thân

24/9/2023

10/8/2023

Ất Dậu

25/9/2023

11/8/2023

Bính Tuất

26/9/2023

12/8/2023

Đinh Hợi

29/9/2023

15/8/2023

Canh Dần

30/9/2023

16/8/2023

Tân Mão

 • Tháng 10

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

1/10/2023

17/8/2023

Nhâm Thìn

3/10/2023

19/8/2023

Giáp Ngọ

5/10/2023

21/8/2023

Bính Thân

6/10/2023

22/8/2023

Đinh Dậu

7/10/2023

23/8/2023

Mậu Tuất

8/10/2023

24/8/2023

Kỷ Hợi

9/10/2023

25/8/2023

Canh Tý

12/10/2023

28/8/2023

Quý Mão

13/10/2023

29/8/2023

Giáp Thìn

14/10/2023

30/8/2023

Ất Tỵ

16/10/2023

2/9/2023

Đinh Mùi

18/10/2023

4/9/2023

Kỷ Dậu

19/10/2023

5/9/2023

Canh Tuất

21/10/2023

7/9/2023

Nhâm Tý

24/10/2023

10/9/2023

Ất Mão

25/10/2023

11/9/2023

Bính Thìn

26/10/2023

12/9/2023

Đinh Tỵ

28/10/2023

14/9/2023

Kỷ Mùi

30/10/2023

16/9/2023

Tân Dậu

31/10/2023

17/9/2023

Nhâm Tuất

 • Tháng 11

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

2/11/2023

19/9/2023

Giáp Tý

5/11/2023

22/9/2023

Đinh Mão

6/11/2023

23/9/2023

Mậu Thìn

7/11/2023

24/9/2023

Kỷ Tỵ

10/11/2023

27/9/2023

Nhâm Thân

11/11/2023

28/9/2023

Quý Dậu

12/11/2023

29/9/2023

Giáp Tuất

13/11/2023

1/10/2023

Ất Hợi

15/11/2023

3/10/2023

Đinh Sửu

18/11/2023

6/10/2023

Canh Thìn

19/11/2023

7/10/2023

Tân Tỵ

20/11/2023

8/10/2023

Nhâm Ngọ

22/11/2023

10/10/2023

Giáp Thân

23/11/2023

11/10/2023

Ất Dậu

24/11/2023

12/10/2023

Bính Tuất

25/11/2023

13/10/2023

Đinh Hợi

27/11/2023

15/10/2023

Kỷ Sửu

29/11/2023

17/10/2023

Tân Mão

30/11/2023

18/10/2023

Nhâm Thìn

 • Tháng 12

Ngày dương

Ngày âm

Can chi

1/12/2023

19/10/2023

Quý Tỵ

2/12/2023

20/10/2023

Giáp Ngọ

4/12/2023

22/10/2023

Bính Thân

5/12/2023

23/10/2023

Đinh Dậu

6/12/2023

24/10/2023

Đinh Dậu

7/12/2023

25/10/2023

Kỷ Hợi

8/12/2023

26/10/2023

Canh Tý

10/12/2023

28/10/2023

Nhâm Dần

11/12/2023

29/10/2023

Quý Mão

13/12/2023

1/11/2023

Ất Tỵ

14/12/2023

2/11/2023

Bính Ngọ

15/12/2023

3/11/2023

Đinh Mùi

17/12/2023

5/11/2023

Kỷ Dậu

19/12/2023

7/11/2023

Tân Hợi

20/12/2023

8/11/2023

Nhâm Tý

22/12/2023

10/11/2023

Giáp Dần

23/12/2023

11/11/2023

Ất Mão

25/12/2023

13/11/2023

Đinh Tỵ

26/12/2023

14/11/2023

Mậu Ngọ

27/12/2023

15/11/2023

Kỷ Mùi

29/12/2023

17/11/2023

Tân Dậu

31/12/2023

19/11/2023

Quý Hợi

Những ngày trên là ngày kỵ để tuổi Dậu khai trương năm 2023, làm việc gì vào những ngày này cũng dễ dẫn đến thất bại. Đây là ngày đại kỵ khi xem ngày khai trương, dễ làm ăn thua lỗ, không suôn sẻ, gặp nhiều điều không may.

Đặc biệt trong những ngày không nên còn có ngày Tam Nương – một ngày xấu nếu như không kiêng kị thì có thể dẫn đến vận xui. Từ xa xưa, theo quan niệm dân gian, ngày Tam Nương là ngày rất xấu. Vào ngày này, mọi người đều tránh làm những việc quan trọng.

Nếu như khai trương vào ngày tam nương sau này công việc kinh doanh của bạn sẽ không được thuận lợi như mong muốn hoặc cưới gả thì hôn nhân sẽ không hạnh phúc và dễ đổ vỡ

Cặp Tượng Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long kích vận may

Tỳ Hưu rất thích ăn vàng bạc châu báu, chỉ ăn mà không nhả ra nên là linh vật số 1 về tài lộc. Vì thế tượng này rất phong thủy và là vật phẩm không thể thiếu đối với các doanh nghiệp, những người kinh doanh, buôn bán hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán,… Tỳ Hưu giúp chiêu tài, chiêu lộc đem đến những may mắn trong việc kinh doanh. Giúp gia chủ làm ăn thuận lợi phát đạt, việc kinh doanh lên như diều gặp gió, đồng thời bảo vệ chủ nhân khỏi tai ương

Tuổi Dậu khai trương năm 2023 đặt 1 Cặp Tượng Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long trong cơ sở kinh doanh sẽ giúp cửa hàng thu hút thêm nhiều khách hàng đến trải nghiệm, khai trương thuận lợi, ngăn cản điều xui xẻo, đem lại tài lộc, vận may cho cửa hàng.

Để tìm hiểu chi tiết ngày tốt tuổi Dậu khai trương năm 2023, hay có bất kỳ thắc mắc nào khác, quý bạn đọc có thể liên hệ cho chúng tôi qua số hotline: 079 9 079 100

Và để tìm hiểu thêm thông tin về phong thủy, truy cập fanpage FacebookPHONG THỦY PHƯỚC KHANGvà kênh YoutubePhong thủy Phước Khang.

Cùng chuyên mục

Phong Thủy Phước Khang có thể giúp gì cho Bạn ?

ĐỂ LẠI THÔNG TIN VÀ NHẬN TƯ VẤN TỪ PHƯỚC KHANG

Tư vấn miễn phí từ thầy Quảng Tòng