Ngày tốt tuổi Tuất khai trương tháng 12 năm 2022

Chủ đề hot:

Tử vi 2024

Hot

Lượt xem: 3

“Đầu xuôi đuôi lọt” đây vốn là quan điểm chung từ xa xưa của nhân dân ta. Nếu chọn được ngày tốt tuổi Tuất khai trương tháng 12 năm 2022 thì công việc sẽ thuận lợi, suôn sẻ, mang lại sự may mắn, thịnh vượng cho việc kinh doanh. Một chương trình khai trương thuận lợi đương nhiên sẽ là nền móng; và đòn bẩy vững chắc cho các dự án của doanh nghiệp trong tương lai.

Chọn ngày tốt để tuổi Tuất khai trương
Chọn ngày tốt tuổi Tuất khai trương

Tuổi Tuất khai trương nên tránh vào các ngày:

Ngày 14:

 • Thông tin ngày 14 tháng 12 năm 2022:

Dương lịch: 14/12/2022

Âm lịch: 21/11/2022

Bát Tự: Ngày Tân Sửu, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

Nhằm ngày: Kim Đường Hoàng Đạo

Trực: Trừ (Dùng thuốc hay châm cứu đều tốt cho sức khỏe.)

 • Hợp – Xung:

Tam hợp: Tỵ, Dậu

Lục hợp: Tý

Tương hình: Mùi, Tuất

Tương hại: Ngọ

Tương xung: Mùi

 • Tuổi bị xung khắc:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, ất Mão.

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn.

 • Ngũ Hành:

Ngũ hành niên mệnh: Bích Thượng Thổ

Ngày: Tân Sửu; tức Chi sinh Can (Thổ, Kim), là ngày cát (nghĩa nhật).

Nạp âm: Bích Thượng Thổ kỵ tuổi: Ất Mùi, Đinh Mùi.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ. Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục. | Xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Tam Sát kị mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất.

 • Sao tốt – Sao xấu:

Sao tốt: Âm đức, Thủ nhật, Cát kì, Lục hợp, Bất tương, Phổ hộ, Bảo quang.

Sao xấu: Không có.

 • Việc nên – Không nên làm:

Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng.

Không nên: Không có.

 • Xuất hành:

Ngày xuất hành: Là ngày Thiên Tặc – Xuất hành xấu, cầu tài không được. Đi đường dễ mất cắp. Mọi việc đều rất xấu.

Hướng xuất hành: Đi theo hướng Tây Nam để đón Tài thần, hướng Tây Nam để đón Hỷ thần. Không nên xuất hành hướng Tại thiên vì gặp Hạc thần.

Ngày 17:

 • Thông tin ngày 17 tháng 12 năm 2022:

Dương lịch: 17/12/2022

Âm lịch: 24/11/2022

Bát Tự: Ngày Giáp Thìn, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

Nhằm ngày: Thiên Lao Hắc Đạo

Trực: Định (Rất tốt cho việc nhập học hoặc mua gia súc.)

 • Hợp – Xung:

Tam hợp: Thân, Tý

Lục hợp: Dậu

Tương hình: Thìn

Tương hại: Mão

Tương xung: Tuất

 • Tuổi bị xung khắc:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn.

Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn.

 • Ngũ Hành:

Ngũ hành niên mệnh: Phú Đăng Hỏa

Ngày: Giáp Thìn; tức Can khắc Chi (Mộc, Thổ), là ngày cát trung bình (chế nhật).

Nạp âm: Phú Đăng Hỏa kị tuổi: Mậu Tuất, Canh Tuất.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.

 • Sao tốt – Sao xấu:

Sao tốt: Nguyệt ân, Tứ tương, Tam hợp, Lâm nhật, Thời âm, Thiên thương, Thánh tâm.

Sao xấu: Tử khí, Thiên lao.

 • Việc nên – Không nên làm:

Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, động thổ, đổ mái, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài.

Không nên: Giải trừ, chữa bệnh, mở kho, xuất hàng.

 • Xuất hành:

Ngày xuất hành: Là ngày Thiên Thương – Xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài. Mọi việc đều thuận lợi.

Hướng xuất hành: Đi theo hướng Đông Nam để đón Tài thần, hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần. Không nên xuất hành hướng Tại thiên vì gặp Hạc thần.

Chọn được ngày tốt để tuổi Tuất khai trương tháng 12 năm 2022 thì công việc sẽ thuận lợi, suôn sẻ
Chọn được ngày tốt tuổi Tuất khai trương tháng 12 năm 2022 thì công việc sẽ thuận lợi, suôn sẻ

Ngày 26:

 • Thông tin ngày 26 tháng 12 năm 2022:

Dương lịch: 26/12/2022

Âm lịch: 4/12/2022

Bát Tự: Ngày Quý Sửu, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Nhằm ngày: Chu Tước Hắc Đạo

Trực: Trừ (Dùng thuốc hay châm cứu đều tốt cho sức khỏe.)

 • Hợp – Xung:

Tam hợp: Tỵ, Dậu

Lục hợp: Tý

Tương hình: Mùi, Tuất

Tương hại: Ngọ

Tương xung: Mùi

 • Tuổi bị xung khắc:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ.

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ.

 • Ngũ Hành:

Ngũ hành niên mệnh: Tang Đồ Mộc

Ngày: Quý Sửu; tức Chi khắc Can (Thổ, Thủy), là ngày hung (phạt nhật).

Nạp âm: Tang Đồ Mộc kị tuổi: Đinh Mùi, Tân Mùi.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục. Xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Tam Sát kị mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất.

 • Sao tốt – Sao xấu:

Sao tốt: Thiên ân, Thiên nguyện, Dương đức, Thủ nhật, Cát kì, Lục hợp, Phổ hộ, Bảo quang.

Sao xấu: Phục nhật, Bát chuyên, Xúc thủy long.

 • Việc nên – Không nên làm:

Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài.

Không nên: An táng, cải táng.

 • Xuất hành:

Ngày xuất hành: Là ngày Bạch Hổ Túc – Cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công. Rất xấu trong mọi việc.

Hướng xuất hành: Đi theo hướng Tây để đón Tài thần, hướng Đông Nam để đón Hỷ thần. Không nên xuất hành hướng Đông vì gặp Hạc thần.

Ngày 29:

 • Thông tin ngày 29 tháng 12 năm 2022:

Dương lịch: 29/12/2022

Âm lịch: 7/12/2022

Bát Tự: Ngày Bính Thìn, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Nhằm ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo

Trực: Định (Rất tốt cho việc nhập học hoặc mua gia súc.)

 • Hợp – Xung:

Tam hợp: Thân, Tý

Lục hợp: Dậu

Tương hình: Thìn

Tương hại: Mão

Tương xung: Tuất

 • Tuổi bị xung khắc:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ , Nhâm Thìn, Mậu Thìn , Nhâm Tý .

Tuổi bị xung khắc với tháng: Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ.

 • Ngũ Hành:

Ngũ hành niên mệnh: Sa Trung Thổ

Ngày: Bính Thìn; tức Can sinh Chi (Hỏa, Thổ), là ngày cát (bảo nhật).

Nạp âm: Sa Trung Thổ kị tuổi: Canh Tuất, Nhâm Tuất.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.

 • Sao tốt – Sao xấu:

Sao tốt: Nguyệt không, Tam hợp, Lâm nhật, Thời âm, Thiên thương. Thánh tâm.

Sao xấu: Tử khí, Thiên lao.

 • Việc nên – Không nên làm:

Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài.

Không nên: Giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ.

 • Xuất hành:

Ngày xuất hành: Là ngày Thanh Long Kiếp – Xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý.

Hướng xuất hành: Đi theo hướng Đông để đón Tài thần, hướng Tây Nam để đón Hỷ thần. Không nên xuất hành hướng Đông vì gặp Hạc thần.

Lưu ý:

Ngoài những ngày trên, tuổi Tuất khai trương cũng không nên vào các ngày 2,5,6,7,8,10,12,13,15,18,19,20,22,24,25,27,30 bởi những ngày này là ngày kỵ đối với tuổi Tuất tháng 12 năm 2022 , làm việc gì vào những ngày này cũng dễ dẫn đến thất bại. Đây là ngày đại kỵ khi xem ngày khai trương, dễ làm ăn thua lỗ, không suôn sẻ, gặp nhiều điều không may.

Tuổi Tuất khai trương tháng 12 năm 2022
Tuổi Tuất khai trương tháng 12 năm 2022

Tuổi Tuất khai trương nên vào những ngày nào ?

Ngày 1,3,9,11,14,16,21,23,28,31 sẽ là ngày tốt tuổi Tuất khai trương tháng 12 năm 2022 , là ngày phù hợp với bản mệnh của tuổi Tuất, đại cát đại lợi trong tháng 12 giúp làm ăn phát triển.

Những ngày này khi tuổi Tuất khai trương sẽ giúp cho công việc làm ăn, kinh doanh của doanh nghiệp, cửa hàng suôn sẻ, thịnh vượng, mua may bán đắt và gặp nhiều may mắn.

Nếu chọn được ngày trong những ngày tốt trên để khai trương cộng với thiên thời địa lợi nhân hòa thì cửa hàng sẽ tạo được tiếng vang, gây ấn tượng tốt đẹp với các khách hàng đầu tiên cũng như tạo được uy tín và thương hiệu cho chính cửa hàng.

Tượng Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long thu hút vận may

Đặt Tượng Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long tại nhà, nơi buôn bán không chỉ mang ý nghĩa tâm linh phong thủy mà còn mang ý nghĩa về mặt mỹ quan cho gia chủ. Giúp ngôi nhà, nơi buôn bán trở nên sung túc, ấm cúng mang lại cảm giác có thần phật che chở, thu hút vượng khí.

Tuổi Tuất khai trương đặt Tượng Thiềm Thừ Ngọc Hoàng trong cửa hàng sẽ giúp cửa hàng thu hút thêm nhiều khách hàng đến trải nghiệm, khai trương thuận lợi, ngăn cản điều xui xẻo, đem lại tài lộc, vận may cho cửa hàng.

Để tìm hiểu chi tiết ngày tốt tuổi Tuất khai trương tháng 12 năm 2022, hay có bất kỳ thắc mắc nào khác, quý bạn đọc có thể liên hệ cho chúng tôi qua số hotline: 079 9 079 100

Và để tìm hiểu thêm thông tin về phong thủy, truy cập fanpage FacebookPHONG THỦY PHƯỚC KHANGvà kênh YoutubePhong thủy Phước Khang.

Cùng chuyên mục

Phong Thủy Phước Khang có thể giúp gì cho Bạn ?

ĐỂ LẠI THÔNG TIN VÀ NHẬN TƯ VẤN TỪ PHƯỚC KHANG

Tư vấn miễn phí từ thầy Quảng Tòng