Bộ 3 Tượng Tây Phương Tam Thánh Vẽ Gấm, Ngồi Đế Non Nước Có Hào Quang

45,151,500154,670,000