Tượng Quan Công Thiên Hậu Đá Cẩm Thạch Thạch Anh

4,624,0009,751,200