Làm thế nào để xem trường khí dẫn vào nhà ?

Chủ đề hot:

Tử vi 2024

Hot

Lượt xem: 3

Trường khí là yếu tố rất quan trọng để ngôi nhà thêm sung túc, đem lại sự thịnh vượng cho gia chủ. Vậy bạn đã biết trong nhà mình đã có trường khí tốt được dẫn vào hay chưa ?. Vậy làm sao để xem trong nhà có trường khí hay không ? Cùng Phước Khang tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé !

Nguyên lý âm dương hợp thành 10

Khi phi tinh Sơn Hướng mà ở mỗi cung có 2 sao cộng lại bằng 10 thì sẽ tạo được một trường khí thuần nhất lưu thông giữa cung Sơn và cung Hướng qua cung Trung tâm, mang vượng khí lưu hành trong toàn ngôi nhà. Vì vậy ngôi nhà một khi không được vượng Sơn vượng Hướng, nhưng nếu có được nguyên lý Âm Dương hợp thành 10 thì vẫn có trường khí tốt trong nhà. Chỉ cần có một trong cửu cung có khí vượng thì các cung khác khí cũng sẽ vượng. Người ở trong ngôi nhà này sẽ vượng cả nhân khẩu và tài lộc.

Lấy một số thí dụ để minh họa vấn đề:

Thí dụ 1: Phi tinh nhà Vận 8, Sơn Sửu Hướng Mùi

Sau khi phi tinh Vận 8 theo đường bay tiến thuận, ta đặt các sao ở ô cung Sơn và cung Hướng vào cung trung tâm theo nguyên tắc tả Sơn hữu Hướng, rồi phi tinh Sơn Hướng- Ở đây Sửu và Mùi đều là Địa nguyên long, nên số sao 5 lẻ sẽ bay thuận, số sao 2 chẵn – bay nghịch.

Xem trường khí dựa vào bản đồ phi tinh Vận, Sơn, Hướng nhà
Xem trường khí dựa vào bản đồ phi tinh Vận, Sơn, Hướng nhà

Dựa vào hình trên ta thấy ở tất cả các ô cung đều có sao Vận cộng với sao Sơn bằng 10. Như vậy là các sao Vận và sao Sơn có sự lưu thông với nhau ở các ô cung, nên ngôi nhà như này có trường khí tốt.

Thí dụ 2: Phi tinh nhà Vận 4 Sơn Giáp Hướng Canh

Tương tự như Thí dụ 1, ta tiến hành phi tinh Vận 4, rồi đặt sao ở ô cung Sơn và Hướng vào ô trung tâm. Tiến hành phi tinh các sao Sơn Hướng. Vì Giáp và Canh cũng đều là Địa nguyên long, nên sao 2 và 6 chẵn đều bay nghịch.

Hình trên cho thấy ở tất cả các ô cung đều có số sao Vận và số sao Hướng cộng lại bằng 10. Như vậy là sao Vận và sao Sơn lưu thông nhau ở tất cả các cung, tạo một trường khí tốt cho ngôi nhà.

Có thể có các dạng Âm Dương hợp thành 10 sau đây:

  • Trong mỗi ô cung có 2 sao (hoặc là sao Vận với sao Sơn, hoặc là sao Vận với sao Hướng) cộng lại bằng 10;
  • Trong ô cung Sơn và 6 cung Hướng có 2 sao cộng lại bằng 10.

Theo lý thuyết văn hóa xây dựng phương Đông thì trong 216 Vận chỉ có 24 Vận khi phi tinh sơn Hướng có thể có các sao tạo thành nguyên lý Âm Dương hợp thành 10 mà thôi.

Sơn Hướng NhàCác cặp sao cộng lại bằng 10
Sơn Tý Hướng Ngọ

Vận 3: Sao Vận + sao Hướng

Vận 7: Sao Vận + sao Sơn

Sơn Ngọ Hướng Tý

Vận 3: Sao Vận + sao Sơn

Vận 7: Sao Vận + sao Hướng

Sơn Sửu Hướng Mùi

Vận 2: Sao Vận + sao Hướng

Vận 8: Sao Vận + sao Sơn

Sơn Mùi Hướng Sửu

Vận 2: Sao Vận + sao Sơn

Vận 8: Sao Vận + sao Hướng

Sơn Giáp hướng Canh

Vận 4: Sao Vận + sao Hướng

Vận 6: Sao Vận + sao Sơn

Sơn Canh Hướng Giáp

Vận 4: Sao Vận + sao Sơn

Vận 6: Sao Vận + sao Hướng

Sơn Tỵ Hướng Hợi

Vận 1: Sao Vận + sao Sơn

Vận 9: Sao Vận + sao Hướng

Sơn Hợi Hướng Tỵ

Vận 1: Sao Vận + sao Hướng

Vận 9: Sao Vận + sao Sơn

Sơn Đinh Hướng Quý

Vận 3: Sao Vận + sao Sơn

Vận 7: Sao Vận + sao Hướng

Sơn Quý Hướng Đinh

Vận 3: Sao Vận + sao Hướng

Vận 7: Sao Vận + sao Sơn

Sơn Càn Hướng Tốn

Vận 1: Sao Vận + sao Hướng

Vận 9: Sao Vận + sao Sơn

Sơn Tốn Hướng Càn

Vận 1: Sao Vận + sao Sơn

Vận 9: Sao Vận + sao Hướng

Dựa vào bảng trên thì làm nhà trong Vận 8, là Vận chúng ta đang sống (2004- 2023) thì chỉ có 2 Sơn Hướng nhà có được nguyên lý Âm Dương hợp thành 10 mà thôi. Đó là nhà Sơn Sửu Hướng Mùi và Sơn Mùi Hướng Sửu.

Nguyên lý thiên địa sinh thành

Trong một ngôi nhà, khi phi tinh Sơn Hướng mà giữa các sao không có quan hệ Âm Dương hợp thành 10, nhưng các sao ở 3 cung: Sơn, Hướng và Trung tâm lại có mối quan hệ sinh thành, thì cũng có được trường khí tốt trong nhà, đi từ Hướng đến Sơn qua Trung tâm. Tuy nhiên trong trường hợp này thì cần phải có ít nhất 1 cung (trong 3 cung Sơn, Hướng và Trung tâm) có sao vượng thì trường khí trong nhà mới vượng.

Thí dụ: Ngôi nhà Vận 4, Sơn Tý, Hưởng Ngọ.

Tiến hành phi tinh Vận 4 theo đường bay thuận, rồi phi tinh các sao Sơn và sao Hướng, ta được bản đồ phi tinh ở Hình 4.10. Trong đó Tý, Ngọ đều là Thiên nguyên long, nên sao số lẻ sẽ bay nghịch, sao số chẵn bay thuận.

Xem trường khí dựa vào bản đồ phi tinh nhà Vận 4, Sơn Tý Hướng Ngọ
Xem trường khí dựa vào bản đồ phi tinh nhà Vận 4, Sơn Tý Hướng Ngọ

Dựa vào hình trên ta thấy tại ô cung Hướng có sao Vận 8 và sao Hướng 3 có quan hệ Sinh Thành. Đó là quan hệ Thiên tam sinh Mộc, Địa bát thành chi. Cũng vậy, sao Hướng 3 ở cung Hướng có quan hệ với sao Hướng 8 ở cung Trung tâm (các sao có đường nối với nhau). Còn tại ô cung Sơn và cung Trung tâm, các sao lại có quan hệ sinh thành 4-9- Địa tứ sinh Kim thiên cứu thành chị. Như vậy ngôi nhà này có được một trường khí thuần nhất lưu thông giữa cung Hướng với cung Sơn qua Trung tâm.

Sự kết hợp của 2 nguyên lý

Trong quá trình thiết kế nhà, khi phi tinh Vận nhà và Sơn Hướng nhà mà có song tinh xuất hiện ở cung Hướng thì các sao trong cung Sơn, Hướng và cung Trung tâm có thể đồng thời có mối quan hệ Âm Dương hợp thành 10 và Thiên Địa sinh thành. Khi đó trong nhà sẽ có một trường khí thuần nhất đi từ cung Hướng, qua Trung tâm đến cung Sơn, làm cho ngôi nhà luôn được vượng khí. Ta nói ngôi nhà đạt được sự phối hợp hai nguyên lý Âm Dương hợp thành 10 và Thiên Địa sinh thành.

Thí dụ 1: Phi tinh nhà Vận 1, Sơn Tý, Hướng Ngọ.

Ta có Bản đồ phi tỉnh như ở hình bên dưới. Ở đây ta thấy cung Hướng có song tinh sao1. Các sao ở cung Sơn, Hướng và Trung tâm có các mối quan hệ sau đây:

  • Mối quan hệ Thiên Địa sinh thành: Thiên nhất sinh Thủy Địa lục thành chi: Đó là sao Sơn 1 ở cung Hướng và sao 6 ở cung Trung tâm và cung Sơn, và sao Hướng 1 ở cung Hướng và sao 6 cung Trung tâm và cung Sơn (đường nối kẻ liền).
  • Mối quan hệ Âm Dương hợp thành 10: Đó là các sao: Sao 5 cung Hướng và sao 5 Trung tâm, và sao 1 Trung tâm với sao 9 cung Sơn (đường nối kẻ đứt).
Xem trường khí dựa vào bản đồ phi tinh nhà có Thiên Địa sinh thành và Âm Dương hợp thành 10
Xem trường khí dựa vào bản đồ phi tinh nhà có Thiên Địa sinh thành và Âm Dương hợp thành 10

Thí dụ 2: Phi tinh nhà Vận 3, Sơn Tý Hướng ngọ

Cũng tiến hành phi tinh theo nguyên tắc đã nêu trên, ta được Bản đồ phi tinh ở hình trên. Các sao ở cung Sơn, Hướng và Trung tâm có các mối quan hệ sau đây:

  • Quan hệ Thiên Địa sinh thành: Thiên tam sinh Mộc Địa bát thành chi. Đó là sao 3. Sơn Hướng ở cung Hướng với sao 8 ở Trung tâm và ở cung Sơn (đường nối kẻ liền). Và Địa nhị sinh Hỏa, Thiên thất thành chi (sao 2-7).
  • Quan hệ Âm Dương hợp thành 10: Đó là quan hệ giữa sao 3 và 7 ở cung Hướng; Sao 3 ở cung Hướng và cung Trung tâm với sao 7 ở cung Trung tâm; Sao 8 ở cung Trung tâm và cung Sơn với sao 2 ở cung Sơn (đường nối kẻ đứng).

Như vậy ngôi nhà vận 1 và 3 trong trường hợp này đều có các sao quan hệ theo cả nguyên lý Thiên Địa sinh thành và Âm Dương hợp thành 10 giữa 3 cung là: cung Sơn, cung Hướng và cung Trung tâm. Ngôi nhà này có trường khí thuần nhất đi từ cung Hướng qua Trung tâm đến cung Sơn để dẫn khí đi khắp nhà.

Khi phi tinh Sơn và Hướng, người ta nhận thấy rằng trong 9 Vận của Tam nguyên thì từ Vận 1 đến Vận 4 sẽ xuất hiện song tinh ở cung Ly, từ Vận 6 đến 9 sẽ có song tỉnh ở cung Khảm. Đây là 2 cung quản hướng chính Bắc Nam theo trục B-N của trái đất. Còn Sơn Hướng ở các cung Càn (TB), Khôn (TN), Cấn (ĐB), Tốn (ĐN) thì cũng có thể có song tinh xuất hiện, nhưng phải tùy từng Vận mới có thể vận dụng quan hệ Âm Dương hợp thành 10 và Thiên Địa sinh thành.

Khi phi tinh Sơn Hướng tại hai cung Khôn và Cấn, có thể không có song tinh xuất hiện ở cung Sơn hoặc Hướng, nhưng lại có mối quan hệ Âm Dương hợp thành 10 giữa các sao ở 3 cung Sơn, Hướng và Trung tâm, thì mặc dù không có quan hệ Thiên Địa sinh thành, trong nhà vẫn có một trường khí thông nhau từ Hướng đến Sơn qua Trung tâm. Vì vậy nếu có một cung vượng khí thì ngôi nhà sẽ được vượng khí.

Để tìm hiểu chi tiết về xem trường khí vào nhà, hay có bất kỳ thắc mắc nào khác, quý bạn đọc có thể liên hệ cho chúng tôi qua số hotline: 079 9 079 100

Và để tìm hiểu thêm thông tin về phong thủy, truy cập fanpage FacebookPHONG THỦY PHƯỚC KHANGvà kênh YoutubePhong thủy Phước Khang.

Cùng chuyên mục

Phong Thủy Phước Khang có thể giúp gì cho Bạn ?

ĐỂ LẠI THÔNG TIN VÀ NHẬN TƯ VẤN TỪ PHƯỚC KHANG

Tư vấn miễn phí từ thầy Quảng Tòng