Điều chỉnh trường khí vào nhà qua cửa chính như thế nào ?

Chủ đề hot:

Tử vi 2024

Hot

Lượt xem: 2

Khi xây dựng ngôi nhà không mấy ai quan tâm đến điều chỉnh trường khí vào nhà mà chỉ chú trọng đến mỹ quan và kỹ thuật (an toàn, thông gió, chống thấm…). Tuy nhiên điều chỉnh trường khí vào nhà đúng cách sẽ giúp cho gia chủ có cuộc sống thịnh vượng, tài lộc phát triển. Vậy làm sao để có thể điều chỉnh trường khí ? Cùng Phước Khang tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé !

Nguyên khí là gì ?

Trên cơ sở của thuyết Tam tài, người xưa ở phương Đông quan niệm vũ trụ tồn tại Thiên nguyên khí (khí trời), Địa nguyên khí (khí đất) và Nhân nguyên khí (khí giao). Người xưa gọi Nguyên khí này là Nguyên long, nên có Thiên nguyên long, Địa nguyên long và Nhân nguyên long.

Một vòng tròn 24 sơn hướng của mỗi Trạch quẻ được chia ra làm 8 cung Quái, mỗi cung quản 3 cung nhỏ sơn hướng. Trong 3 cung sơn hướng đó người ta coi cung giữa là Thiên nguyên long, bên phải (nhìn từ giữa vòng tròn ra) là Nhân nguyên long, bên trái là Địa nguyên long. Như vậy trên cả vòng tròn Sơn Hướng có tất cả 8 Thiên nguyên long, 8 Địa nguyên long và 8 Nhân nguyên long. Các Nguyên long này có mang thuộc tính Âm hoặc Dương.

Trong một cung Quái bao giờ Thiên nguyên long và Nhân nguyên long cũng cùng mang một thuộc tính âm dương, nếu Dương thì cùng Dương, Âm thì cùng Âm. Còn Địa nguyên long thì mang thuộc tính ngược lại.

Bản đồ Thiên Địa Nhân nguyên long
Bản đồ Thiên Địa Nhân nguyên long

Trên vòng tròn Sơn Hướng có 12 Sơn Hướng thuộc Dương, và 12 Sơn Hướng thuộc Âm. Khi phi tinh thì các sao sẽ bay thuận đối với Sơn Hướng Dương, và bay nghịch đối với Sơn Hướng Âm.

Điều chỉnh trường khí cho cửa chính theo thế đất

Để điều chỉnh trường khí cho cửa chính người ta dùng kỹ thuật phi tinh sao Vận và các sao Sơn Hướng sau khi đã xác định được Hướng cửa chính, tức là đã biết Sơn Hướng của ngôi nhà. Ta cần làm các việc sau đây:

Phi tinh Tiểu vận. Nghĩa là lập bản đồ vận hành sao chủ vận. Xây nhà vào Vận nào thì lập bản đồ phi tinh sao Vận đó.

Phi tinh các sao Sơn và sao Hướng nhà. Nghĩa là lập bản đồ vận hành của các sao Sơn Hướng. Muốn làm việc này, cần phải xác định được cung Sơn Hướng của nhà là Thiên Địa hay Nhân nguyên long, và có thuộc tính Âm hay Dương. Trên cơ sở đó sẽ biết đường bay của sao Sơn Hướng là bay thuận hay bay nghịch. Sau đó phi tinh theo đường Lượng thiên xích tiến hoặc lùi, thuộc tính Dương bay tiến (bay thuận), Âm bay lùi (bay nghịch).

Trên cơ sở Bản đồ phi tinh sao chủ Vận và các sao Sơn Hướng, ta xét xem Sơn Hướng nhà có cho phép nhận được trường khí tốt vào nhà hay không, gọi là có được vượng Sơn vượng Hướng hay không, hoặc có được đáo sơn đáo hướng không.

Trong một Vận thì sao chủ Vận là sao vượng. Sao này nằm ở cung nào trong bản đồ phi tinh thì cung đó vượng. Nếu Sơn Hướng nhà có sao chủ Vận đóng đúng vị (sao Sơn ở cung Sơn, sao Hướng ở cung Hướng) thì được vượng khí. Nếu sao chủ vận không đóng đúng vị thì cần có giải pháp điều chỉnh trường khí cho cửa chính (cho Sơn Hướng) của nhà.

Dù nhà có Sơn Hướng nào thì cũng nằm ở một trong 3 nhóm sau đây:

 • Nhóm “Đáo sơn đáo hướng”, tức sao Sơn nằm đúng vị Sơn, sao Hướng nằm đúng vị Hướng. Như vậy là được vượng sơn vượng hướng. Ở nhà này sẽ được cả định và tài (nhân khẩu và tiền của) phát triển.
Điều chỉnh trường khí dựa trên bản đồ phi tinh nhà Vận 8, Sơn Càn Hướng Tốn
Điều chỉnh trường khí dựa trên bản đồ phi tinh nhà Vận 8, Sơn Càn Hướng Tốn
 • Nhóm “Thưởng sơn hạ thủy”, tức sao Sơn lại nằm ở vị Hướng, sao Hướng lại nằm ở vị Sơn. Như vậy là phạm cả Sơn và Hướng. Nhà này chủ về tổn định phá tài (“Sơn thượng long thần bất hả Thủy, thủy lõa long thần bất thướng Sơn”- Long sơn không thể xuống nước, long Hướng không thể lên núi.
Điều chỉnh trường khí dựa trên bản đồ phi tinh nhà Vận 8, Sơn Càn Hướng Giáp
Điều chỉnh trường khí dựa trên bản đồ phi tinh nhà Vận 8, Sơn Càn Hướng Giáp
 • Nhóm “Song tinh đảo sơn” hoặc “Song tinh đáo Hướng”, tức được Sơn phạm Hướng, hoặc được Hướng phạm Sơn. Trong trường hợp này thì hoặc là được về nhân khẩu thì hại về tiền tài, hoặc được về tiền tài thì hại về nhân khẩu.
Điều chỉnh trường khí dựa trên bản đồ phi tinh nhà Vận 8, Sơn Càn Hướng Càn
Điều chỉnh trường khí dựa trên bản đồ phi tinh nhà Vận 8, Sơn Càn Hướng Càn
 • Đối với Thiên nguyên long và Nhân nguyên long:
 • Khi sao Sơn Hướng là số lẻ: Bay nghịch.
 • Khi sao Sơn Hướng là số chẵn: Bay thuận.
 • Riêng sao Ngũ hoàng thổ: Sơn Hướng Dương Thổ bay thuận,
 • Đối với Địa nguyên long:
 • Âm Thổ bay nghịch.
 • Khi sao Sơn Hướng số lẻ: Bay thuận
 • Khi sao Sơn Hướng số Chắn: Bay nghịch.
 • Sao Ngũ hoàng thổ giống như Thiên nguyên long và Nhân nguyên long
 • Dương bay thuận, Âm bay nghịch.

Điều chỉnh trường khí cho cửa chính bằng cửa phụ

Trong một ngôi nhà thông thường ngoài cửa chính ra còn có một hoặc 2 cửa phụ. Trong cuộc sống, các cửa phụ này để đảm bảo tiện nghi an toàn ra vào nhà. Theo văn hóa xây dựng phương Đông thì cửa phụ cần hỗ trợ cho cửa chính để điều chỉnhtrường khí tốt vào nhà, và lấy nguyên lý Sinh thành và nguyên lý âm dương hợp thành 10 để làm sở lý luận cho việc này. Ngoài ra, cửa phụ cần đặt ở vị trí sao cho khí đi từ cửa chính ra cửa phụ tạo thành hình chữ S.

a) Nguyên lý sinh thành của hệ cửa

Theo nguyên lý sinh thành của Hà đồ,cứ một số Sinh hợp với một số Thành theo nguyên tắc một số âm (số chẵn) một số dương (số lẻ). Thí dụ:

– Thiên nhất (số I lẻ dương) sinh Thủy, Địa lục (số 6 chẵn âm) thành chi;

– Địa tứ (số 4 chắn âm) sinh Kim, Thiên thất (số 7 lẻ dương) thành chi;

Theo nguyên lý này và dựa theo Cứu tinh đồ bản (Hình 1.6), thì hướng của phụ nào “Thành chỉ” với hướng cửa chính được coi là cửa có được Chính khí, hỗ trợ tốt cho cửa chính. Còn cửa phụ nào không “Thành Chi” với cửa chính thì chỉ có Hồ khí, nên việc hỗ trợ khí cho cửa chính kém hơn.

Dựa theo nguyên lý Sinh thành, văn hóa xây dựng phương Đông coi việc đặt 2 cửa phụ cùng phương và lập với trục hướng của cửa chính một góc 45° là tốt nhất. Khi đó khí qua 2 cửa phụ sẽ cùng cửa chính hội tụ vào Tâm nhà, rồi phân tán đi các hướng trong nhà. Các nhà người xưa xây dựng theo mô hình nhà 5 gian, hay 3 gian, hay 3 gian 2 trái v.v thường bố trí hệ 3 cửa đi, 1 chính 2 phụ theo nguyên tắc này.

Ngày nay các nhà ở thường bố trí các cửa phụ trên các hướng khác với phương cửa chính. Vì vậy sử dụng nguyên lý sinh thành sẽ chọn được vị trí cửa phụ hợp lý để điều chỉnh trường khí cho các hướng khác nhau. Cần chú ý là cửa chính và các cửa phụ phải bố trí ở vị trí có cùng Nguyên long thì mới tạo được dòng khí thuần nhất vào nhà. Nếu khác Nguyên thì khí vào nhà sẽ bị hỗn tạp, có khi sinh khí và tà khí lẫn lộn nhau.

Dưới đây là phát biểu một số quy luật sinh thành của hệ cửa:

 • Thiên nhất sinh Thủy Địa lục thành chi

Trường hợp này là áp dụng cho nhà có cửa chính hướng Bắc (Khảm) và 2 cửa phụ 2 bên hướng Cấn (Đông Bắc) và Càn (Tây Bắc) trong Cửu tinh đồ cơ bản. Hai cửa phụ hợp với cửa chính một góc 45° (Hình 4.6 b). Sao số 1 là Thiên nhất đứng vị cửa chính tại Tý, hợp với sao 6 là Địa lục (đứng ở phướng Càn) thành chi. Nên cửa ở Càn có khí vượng, là cửa có Chính khí. Còn cửa ở phương Cấn có khí kém hơn (vì không “thành chỉ” với sao số 1) nên gọi là Hỗ khí.

 • Địa nhị sinh Hỏa, Thiên thất thành chỉ

Trường hợp này áp dụng cho nhà có cửa chính hướng Tây Nam (Khôn) với 2 cửa bên ở hướng Đoài (Tây) và Ly (Nam) trong cửu tinh đồ cơ bản. Sao số 2 là Địa nhị đứng vị cửa chính tại Khôn, hợp với sao 7 là Thiên thất (ở phương Đoài) thành chi. Cửa này có khí vượng, gọi là Chính khí. Còn cửa ở phương Ly là cửa Hỗ khí.

Sơ đồ hệ cửa chính phụ theo Thiên Địa sinh thành
Sơ đồ hệ cửa chính phụ theo Thiên Địa sinh thành
 • Thiên tam sinh Mộc, Địa bát thành chi

Trường hợp này áp dụng cho nhà có cửa chính hướng Đông (Chấn) với 2 cửa phụ ở phương Cấn (Đông Bắc) và Tốn (Đông Nam). Cũng theo quy luật trên ta có cửa ở Cấn 8 là Chính khí vì hợp với cửa chính Chấn 3 thành chi. Còn cửa ở Tốn là Hỗ khí.

 • Địa tứ sinh Kim, Thiên cứu thành chi

Trường hợp này áp dụng cho nhà có cửa chính hướng Đông Nam (Tốn) với 2 cửa bên ở Ly (Nam) và Chấn (Đông). Theo quy luật sinh thành thì cửa Ly (số 9) có Chính khí (Địa tứ sinh Kim Thiên cửu thành chi), còn cửa Chấn (số 3) là Hỗ khí.

b) Xét vượng khí của từng cửa phụ để điều chỉnh trường khí

Nguyên tắc mà các cửa phụ phải đạt là: Có được vượng khí theo sao chú Vận trong bản đồ phi tinh sao Vận.

Mỗi phương của Cửu tinh đồ cơ bản, tương ứng với mỗi Quái của Trạch quẻ, quản 3 cung trong 24 cung Sơn Hướng. Hay nói cách khác, mỗi Quái trong một Trạch quẻ quản 3 cung.

Thí dụ Quái Càn quản 3 cung là Càn Hợi Tuất; Quái Khảm quản 3 cung là Tý Quý Nhâm. Khi mở các cửa phụ theo nguyên tắc nêu trên thì cũng phải chọn cửa vào các cung tốt của mỗi Quái, tức là các cung có dấu chấm đen trong Trạch quẻ. Nếu không có cung nào tốt thì không mở cửa phụ về phương Quái đó.

Có thể dùng cửa phụ hoặc cửa sổ để điều chỉnh Khí cho cửa chính. Như vậy, trong trường hợp mặt bằng nhà không cho phép mở cửa phụ tại cung đã chọn, thì có thể mở cửa sổ tại đó để thu khí tốt vào nhà qua cửa sổ.

Để tìm hiểu chi tiết về điều chỉnh trường khí vào nhà, hay có bất kỳ thắc mắc nào khác, quý bạn đọc có thể liên hệ cho chúng tôi qua số hotline: 079 9 079 100

Và để tìm hiểu thêm thông tin về phong thủy, truy cập fanpage FacebookPHONG THỦY PHƯỚC KHANGvà kênh YoutubePhong thủy Phước Khang.

Cùng chuyên mục

Phong Thủy Phước Khang có thể giúp gì cho Bạn ?

ĐỂ LẠI THÔNG TIN VÀ NHẬN TƯ VẤN TỪ PHƯỚC KHANG

Tư vấn miễn phí từ thầy Quảng Tòng