Xác định hướng cửa hợp phong thủy cho nhà ở

Chủ đề hot:

Tử vi 2024

Hot

Lượt xem: 2

Cửa chính là nơi hàng ngày dẫn khí vào nhà. Gọi là Hướng cửa hay Hướng cửa chính cũng vậy. Đó là phương trông nối từ Tâm nhà ra điểm giữa cửa chính của nhà. Vì vậy xác định hướng cửa chính có ý nghĩa quyết định trong việc dẫn khí tốt hay xấu vào nhà. Khí vào nhà qua cửa chính đến Tâm nhà, rồi phân tán đi các phòng trong nhà. (Đây là yêu cầu quan trọng mà người thiết kế nhà phải đảm bảo, tránh quy hoạch mặt bằng nhà để khí từ cửa chính không vào được Tâm nhà). Nếu xác định hướng cửa chính tốt thì khí tốt sẽ vào nhà, xác định hướng cửa chính xấu thì khí xấu sẽ vào nhà.

Các yêu cầu khi xác định hướng cửa

Để có thể chọn được Hướng cửa thích hợp cần có các thông tin sau đây:

 • Hướng nhà đã định
 • Tâm nhà đã định
 • Trạch quẻ của chủ nhà

Xác định hướng cửa cần đạt được 3 yêu cầu sau đây:

 • Nằm vào cung có Du niên tốt (Sinh khí, Thiên y, Phúc đức, Phục vị);
 • Nằm vào cung có sao tốt trong vòng sao Phúc đức
 • Có sao tốt trong vòng sao Nhị thập bát tú (vòng 28 sao) chiếu tới.
Các yêu cầu khi xác định hướng cửa
Các yêu cầu khi xác định hướng cửa

Vì cùng một lúc đạt được cả 3 yêu cầu này là rất khó, nên để đơn giản, không đặt yêu cầu phải đạt cả yêu cầu 3. Vòng sao Nhị thập bát tú chiếu tới cửa chính theo ngày, nên sao tốt cũng chỉ chiếu trong 1 ngày. Vì vậy ý nghĩa tốt xấu ở đây không lớn. Trong sách này cũng không giới thiệu vòng sao Nhị thập bát tú. Dưới đây chỉ giới thiệu phương pháp xác định Hướng cửa để đạt 2 yêu cầu 1 và 2 mà thôi.

Xác định Tâm nhà

Tâm nhà là điểm trọng tâm của mặt bằng nhà. Nguyên tắc xác định Tâm nhà cần phải được tuân thủ.

Tâm nhà cần được xác định sơ bộ trước khi thiết kế cụ thể mặt bằng nhà, vì phải có Tâm nhà mới có thể xác định vị trí cửa chính của nhà trên cơ sở Mệnh quái của chủ nhà.

Xác định Hướng cửa (hay Hướng cửa chính)

Hướng cửa được xác định như sau: Đặt bản đồ Trạch quẻ chủ nhà vào Tâm nhà đã xác định, sao cho đường Bắc – Nam của Trạch quẻ trùng với đường Bắc – Nam của kim La bàn. Chọn cung tốt trong vòng 24 sao Phúc đức làm Hướng cửa chính của nhà. Hướng nhà sẽ là đường nối từ Tâm nhà ra giữa cửa chính. Khi miếng đất buộc phải đặt Hướng cửa nằm vào cung có Du niên xấu mà không thể khác được thì phải chọn trong 3 cung nhỏ thuộc Du niên đó lấy 1 cung tốt, và hoá giải bằng cửa phụ, cửa sổ, hướng bàn thờ và hướng lò bếp.

Xác định hướng cửa cần tránh vào những cung phạm Bát sát, Hoàng tuyền, Thần sát và cung có Hành xung khắc hại với mệnh chủ nhà.

Tránh phạm Bát sút

Bát sát là 8 mối quan hệ xung sát dựa trên quy luật sinh khắc của Ngũ hành và có quan hệ đến Hướng cửa. Ta cần tránh các sát này khi làm nhà để đề phòng tai hoạ. Tám sát đó là:

 • Ngọ sát Càn (Hoả khắc Kim)
 • Thìn sát Khảm (Thổ khắc Thuỷ)
 • Dần sát Cấn (Mộc khắc Thổ)
 • Thân sát Chấn (Kim khắc Mộc)
 • Dậu sát Tốn (Kim khắc Mộc)
 • Hợi sát Ly (Thuỷ khắc Hỏa)
 • Mão sát Khôn (Mộc khắc Thổ)

Lưu ý:

Cung sát là một đơn quái bị sát, gồm có cả 3 cung mà quái đó quản: Ngọ sát Càn có nghĩa là cung Ngọ sát cả quái Càn (là quái chỉ Hướng nhà), gồm 3 cung Tuất Càn Hợi; Thìn sát Khảm nghĩa là cung Thìn sát cả quái Khảm gồm 3 cung Tý Quý Nhâm; v.v…

Tránh phạm Hoàng tuyền

Hoàng tuyền chỉ tính cho trục Tử ly. Lý thuyết văn hoá xây dựng phương Đông quy định khi xác định hướng cửa phải tránh không để phạm vào các cung Hoàng tuyền. Cụ thể như sau:

 • Hướng cửa Càn, Hoàng tuyền tại Tân, Nhâm
 • Hướng cửa Căn, Hoàng tuyền tại Quý, Giáp
 • Hướng cửa Tổn, Hoàng tuyền tại Ất, Binh
 • Hướng cửa Khôn, Hoàng tuyền tại Đinh, Canh

Tránh phạm Thần sát

Các Thần sát chính gồm có: Thái tuế, Tuế phá, Ngũ hoàng sát, Tam sát, Ám kiếm sát.

Xác định hướng cửa cần tránh vào những cung phạm Bát sát, Hoàng tuyền, Thần sát và cung có Hành xung khắc hại với mệnh chủ nhà. 
Xác định hướng cửa cần tránh vào những cung phạm Bát sát, Hoàng tuyền, Thần sát và cung có Hành xung khắc hại với mệnh chủ nhà.
 • Thái tuế

Thái tuế, còn gọi là Tuế thần, quản cát hung theo năm. Người xưa quan niệm vũ trụ có sao Tuế tỉnh là sao Mộc tỉnh, và cũng chính là sao Thanh long. Sao này chuyển vẫn một vòng trời hết 12 năm. Còn dưới đất có Thái tuế hay Thái âm chuyển vần I vòng theo 12 địa chỉ. Thái tuế được xác định rất đơn giản: Năm Tý, Thái Tuế đóng ở cung Tý (Bắc); Năm Ngọ Thái tuế tại cung Ngọ năm Hợi thái tuế tại Hợi. Phương có sao Thái tuế chiếu đến sẽ có một trường khí mạnh, nếu ta tác động vào phương đó sẽ dễ sinh sát. Vì vậy làm nhà năm nào thì tránh Hướng cửa nhằm cung có Thái tuế đóng, hay không động thổ vào phương có Thái tuế. Nếu phạm Thái tuế thì sẽ rất dễ gặp tai hoạ.

Thái tuế có 2 đường vận hành: Vận hành theo địa bàn cửu cung, di chuyển theo 12 Địa Chi, cứ năm Địa Chi nào thì Thái tuế đóng ở cung đó. (12 năm Thái tuế đi hết 1 vòng), và vận hành theo quỹ đạo Lượng thiên xích. Nghĩa là trên bản đồ cửu cung của mỗi năm cung nào có sao trùng với sao Thái tuế địa bàn thì Thái tuế cũng đóng ở phương đó.

Trong Cửu tinh đồ cơ bản, phương Càn có sao Lục bạch kim đóng. Trên bản đồ phi tinh năm 2007 sao 6 đóng ở phương Nam, chính là phương Thái tuế phi tinh đến. Như vậy nếu làm nhà vào năm 2007 thì cần tránh đặt Hướng cửa Hợi, Ly (Bính Ngọ Đinh). hoặc tránh động thổ vào cung Hợi (năm Hợi) và cung Ly. Nếu xác định hướng cửa chính lấy vào cung Hợi hoặc cung Ly thì ngày trong năm làm nhà đã bị sát, và cứ 12 năm sát lại lặp lại.

 • Tuế phá

Phương đối diện với Thái tuế gọi là Tuế phá. Thái tuế tại Tý thì Tuế phá tại Ngọ; Thái tuế tại Hợi thì Tuế phá tại Tị vv…. Dòng khí vượng từ cung Thái tuế xông thẳng đến cung đối diện tạo thành sát. Vì vậy làm nhà cũng cần tránh cả phương có Tuế phá.

 • Ngũ hoàng sát

Sao Ngũ hoàng sát còn gọi là sao Chính quan sát hay Mậu Kỷ sát. Sao Ngũ hoàng khi đóng ở Trung tâm thì không gây sát, nhưng ra ngoài Trung tâm thì đến phương nào sẽ gây xung sát ở phương đó. Đây là sát khí dữ tợn nhất trong sát bàn. Vì vậy khi làm nhà trong năm nào thì tránh đặt cửa chính hoặc động thổ vào cung có sao Ngũ hoàng thổ đóng.

 • Tam sát

Tam sát gồm có Niên tam sát và Nguyệt làm sát. Nghĩa là cứ 3 năm hay 3 tháng tạo thành một hợp Cục sẽ có một phương có trường khí mạnh. Trường khí này xung khắc với trường khí của phương đối diện tạo thành sát. Cần tránh phương sát này.

Tránh cung có Hành xung khắc với Mệnh chủ nhà.

Khi xác định Hướng cửa thì tránh để Hành của Hướng cửa khắc với Hành của Mệnh chủ nhà, hoặc ngược lại, Hành của Mệnh của chủ nhà khắc Hành của Hướng cửa.

Khi xác định Hướng cửa thì tránh để Hành của Hướng cửa khắc với Hành của Mệnh chủ nhà, hoặc ngược lại, Hành của Mệnh của chủ nhà khắc Hành của Hướng cửa.
Khi xác định Hướng cửa thì tránh để Hành của Hướng cửa khắc với Hành của Mệnh chủ nhà, hoặc ngược lại, Hành của Mệnh của chủ nhà khắc Hành của Hướng cửa.

Xác định Mệnh chủ nhà như thế nào?

Mệnh chủ nhà là mệnh người chủ của ngôi nhà. Để xác định Hướng nhà và Hướng cửa cần phải biết Trạch mệnh của chủ nhà. Vì vậy việc xác định ai là chủ nhà là rất quan trọng.

 • Đối với nhà ở gia đình: Chủ nhà là người đàn ông đứng ra làm chủ đầu tư xây nhà cho mình. “Đàn ông làm nhà, đàn bà xây tổ ấm”- người cha và người mẹ, mỗi người có một trọng trách cao cả đối với sự phồn vinh của gia đình, sự hưng thịnh của nòi giống. Khi có đàn ông thì việc làm nhà nên đứng tên đàn ông. Khi trong gia đình không còn Bố hoặc con trai mới để Mẹ đứng chủ xây nhà.
 • Đối với nhà cơ quan, như nhà làm việc của cơ quan hành chính: Nhà này có thể coi thủ trưởng cơ quan sử dụng nhà và đứng ra xây nhà là chủ nhà. Cũng có thể coi là nhà công không xác định rõ chủ nhà.
 • Đối với nhà của công ty: Chủ nhà có thể lấy tên người bỏ vốn ra xây nhà. Nếu vốn là cổ phần thì thì có thể lấy tên Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc công ty, hoặc có thể coi là nhà không xác định rõ chủ nhà.
 • Đối với những nhà không xác định rõ chủ nhà: Những nhà này có thể là: Nhà làm việc của cơ quan, nhà cho thuê văn phòng, nhà ở chung cư, trường học, bệnh viện, nhà hát, khách sạn nhà biệt thự xây hàng loạt để bán v.v… Những nhà này khó xác định được chủ nhà vì người sử dụng nhà và người đứng ra xây dựng nhà không có quan hệ ảnh hưởng gì với nhau về vận mệnh thông qua ngôi nhà. Hướng cửa của những ngôi nhà này phải lấy trùng với Hướng nhà. Sau này mỗi người sử dụng nhà sẽ chọn vị trí phòng ở hoặc phòng làm việc thích hợp với Trạch mệnh của mình.

Đến đây Bạn đọc đã có thể có đủ tư liệu cần thiết để xác định hướng cửa hợp phong thủy cho nhà ở. Phong thủy Phước Khang xin cảm ơn khi quý bạn đọc đã đọc đến đây!

Để tìm hiểu chi tiết, hay có bất kỳ thắc mắc nào khác, quý bạn đọc có thể liên hệ cho chúng tôi qua số hotline: 079 9 079 100.

Và để tìm hiểu thêm thông tin về phong thủy, truy cập Fanpage Facebook PHONG THỦY PHƯỚC KHANG và kênh Youtube Phong thủy Phước Khang.

Cùng chuyên mục

Phong Thủy Phước Khang có thể giúp gì cho Bạn ?

ĐỂ LẠI THÔNG TIN VÀ NHẬN TƯ VẤN TỪ PHƯỚC KHANG

Tư vấn miễn phí từ thầy Quảng Tòng